हाम्रो वेबसाइटहरूमा स्वागत छ!
भित्री-bg-1
inner-bg-2

कृषि र सिंचाई

कास्ट फलाम तेर्सो पाइपलाइन पम्प ISG

कास्ट फलाम तेर्सो पाइपलाइन पम्प ISG

कास्ट फलामको ढल पम्प WQ

कास्ट फलामको ढल पम्प WQ

कास्ट फलाम ठाडो पाइपलाइन पम्प ISW

कास्ट फलाम ठाडो पाइपलाइन पम्प ISW

तेर्सो बहु-चरण केन्द्रापसारक पम्प CHDF

तेर्सो बहु-चरण केन्द्रापसारक पम्प CHDF

तेर्सो बहु-चरण केन्द्रापसारक पम्प CHL

तेर्सो बहु-चरण केन्द्रापसारक पम्प CHL

तेर्सो एकल-चरण केन्द्रापसारक पम्प सीडी

तेर्सो एकल-चरण केन्द्रापसारक पम्प सीडी

प्लास्टिक वायवीय डायाफ्राम पम्प

प्लास्टिक वायवीय डायाफ्राम पम्प

स्टेनलेस स्टील वायमेटिक डायाफ्राम पम्प

स्टेनलेस स्टील वायमेटिक डायाफ्राम पम्प

ठाडो मल्टिस्टेज केन्द्रापसारक पम्प CDL.jpg

ठाडो मल्टिस्टेज केन्द्रापसारक पम्प CDL

ठाडो मल्टिस्टेज म्यूट पम्प CDLF-JY

ठाडो मल्टिस्टेज म्यूट पम्प CDLF-JY