हाम्रो वेबसाइटहरूमा स्वागत छ!
भित्री-bg-1
inner-bg-2

सामान्य उद्योग

कास्ट फलाम तेर्सो पाइपलाइन पम्प ISG

कास्ट फलाम तेर्सो पाइपलाइन पम्प ISG

कास्ट फलामको ढल पम्प WQ

कास्ट फलामको ढल पम्प WQ

तेर्सो बहु-चरण केन्द्रापसारक पम्प CHDF

कास्ट फलाम ठाडो पाइपलाइन पम्प ISW

तेर्सो बहु-चरण केन्द्रापसारक पम्प CHL

तेर्सो बहु-चरण केन्द्रापसारक पम्प CHDF

तेर्सो बहु-चरण केन्द्रापसारक पम्प CHL

तेर्सो बहु-चरण केन्द्रापसारक पम्प CHL

तेर्सो एकल-चरण केन्द्रापसारक पम्प सीडी

तेर्सो एकल-चरण केन्द्रापसारक पम्प सीडी

QJ बोरेहोल पम्प

QJ बोरहोल पम्प

स्टेनलेस स्टील वायमेटिक डायाफ्राम पम्प

स्टेनलेस स्टील वायमेटिक डायाफ्राम पम्प

ठाडो मल्टिस्टेज केन्द्रापसारक पम्प CDL.jpg

ठाडो मल्टिस्टेज केन्द्रापसारक पम्प CDL